logo

Stadshusparken i Ekshärad ska bli en levande mötesplats igen

Nu ska stadshusparken i Ekshärad återfå sin forna glans. Parken som är i behov av en uppfräschning kommer bland annat att smyckas med ny belysning, planteringar och sittgrupper. Målet är att skapa en grön oas och attraktiv plats där invånare och turister kan mötas.

Stadshusparken är en viktig mötesplats i centrala Ekshärad. Här finns unika konstverk såsom Totempålen och Bågsskytten som knyter an till bygdens rika historia. Att rusta upp parken har länge funnits med i parkavdelningens underhållsplan och nu är det äntligen dags att fräscha upp i området.

En plats att trivas på
Alla sittgrupper kommer att göras om, både de som finns på plats året om och de som ställs dit under sommarsäsongen. LED-belysning kommer att sättas upp, konstverkena ska få nya informationstavlor, blommor som riktar sig till pollinerande insekter såsom bin och fjärliar ska planteras. Målet är också att restaurera Totempålen som tillsammans med Bågskytten är viktiga symboler för Ekshärad. Stubbar ska tas bort och plattgångar ska tvättas.

- Vår vision är att skapa en grönare stad där vi fokuserar på hur människan och naturen kan dra nytta av varandra. Gör vi grönare områden så ökar vi människors välbefinnande samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras i vår stadsmiljö, säger Linnea Skarped, projektledare.

Tänk om träd kunde tala
En viktig åtgärd är att restaurera den kulturmärkta lindállen som pryder framsidan av kommunhuset. Träden är mycket gamla och bär på mycket historia men tyvärr står de på en oläglig plats. Asfalten och maskiner har komprimerat marken så att rötterna inte kan suga upp vatten och den näring som de behöver för att fortsätta växa och må bra. Alla sju lindar har börjat tappa grenar och deras stammar är ihåliga.

Vi har tagit hjälp av två konsulter som har varit på plats vid allén. Båda konsulter klassar fyra av de sju träden som mycket farliga vilket gör att de måste tas ner för att området ska vara säkert att vistas i. Nu på våren kommer lindarna att få löv precis som vanligt, vilket gör att de kan uppfattas som friska fast de egentligen är farliga. Två av dessa fyra träd kommer att planteras på nytt. Lindarna som är kvar kommer att beskäras för att göra det säkert för människor och bilar att vistas där. Det finns problem med att grenar landar på parkeringen.

Ny allé skapas
Utöver de två träden som ersätts kommer ytterligare fyra träd att planteras och ingå i en ny allé söder om totempålen. På den här platsen, som är mer lämpad för en allé, kommer träden att trivas och i framtiden bli en minst lika värdefull ur ett kulturperspektiv.

- Att behöva ta ner träden är jättetråkigt. De bär på så mycket historia och är en viktig symbol för parken, men vår främsta prio är att skapa en trygg plats för invånare och besökare att vistas på, säger Linnea.

Tidsplan
Planen är att vi ska kunna genomföra alla åtgärder under en tvåårsperiod med start nu i sommar. I samband med den här processen har vi sökt ett bidrag från Boverket som heter grönare städer. Beviljas vår ansökan ökar möjligheten kunna genomföra större delen av åtgärderna redan i år.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Linnéa Skarped, projektledare 0563-185 37.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.