logo

Avverkning av skog i Staffa skjuts upp

Linnea Skarped, naturvårds- och miljöhandläggare, fick en tuff start på veckan när hon nåddes av nyheten att kommunens skog hade börjat avverkas i det populära ströv- och motionsområdet Staffa. Att avverka i skogen har sedan länge varit en beslutad åtgärd i kommunens skogsbruksplan, men att det skulle ske just nu ingick inte i planen.

- Allt grundar sig i ett missförstånd mellan oss som skogsägare och vår förvaltare som sköter avverkningen. Tanken var att en avverkning skulle ske först efter att vi från kommunens sida hade hunnit informera allmänheten om arbetet och hämta in värdefulla synpunkter, säger Linnea Skarped.

Avverkningen stoppas
I nuläget är det 900 av den planerad 2000 kubik skog som har avverkats i området vilket har skapat en oro bland kommunens invånare som inte har fått information om arbetet.

- Vi förstår att man är besviken på hur allt har gått till. Att ena dagen promenera i skog för att nästa dag mötas av skogsmaskiner och nedtagna träd överallt är otroligt olyckligt och det enda vi kan göra är att beklaga. Vi, precis som våra invånare, fick tyvärr samma överraskning, säger Linnea.

I normala fall har Skogsstyrelsen och andra aktörer sex veckor på sig att sätta stopp för en avverkning efter att kommunen skickat in en ansökan. Är det ingen som delar med sig av synpunkter får avverkningen startas efter dessa sex veckor.

- Eftersom vi inte har haft möjlighet att informera om arbetet eller hämta in viktiga synpunkter från våra invånare än så har vi bestämt att pausa avverkningen. Nu finns bara en skotare kvar i området för att plocka upp virket, säger Linnea.

Vi sparar träd
Slutavverkning innebär i de flesta fall att man gör ett kalhygge och tar bort all skog, men eftersom detta är ett otroligt värdefullt rekreationsområde med viktiga värden så har vi valt att spara 80-100 träd per hektar. Dessa träd kan då stå och fröa av sig vilket gör det lättare för nya träd att komma upp. För att den tätortsnära skogen ska må bra behöver den gallras och underhållas så att den kan fortsätta att skänka glädje till kommande generationer. Vi vill ha en vacker och välskött skog som man vill vara i. Träden som lämnas kvar får då möjlighet att utvecklas till starka och välmående träd. Området kommer också att upplevas som tryggare och mer öppet när det blir glesare mellan träden.

Har du synpunkter?
Har du frågor eller synpunkter om arbetet är du varmt välkommen att kontakta Linnea Skarped, naturvårds- och miljöhandläggare, 0563-185 37 eller linnea.skarped@hagfors.se

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.