logo

Förbättrat företagsklimat för andra året i rad

Näringsliv

Denna vecka släpptes resultaten från Svenskt Näringslivs enkätundersökning vad gäller företagsklimatet i Sverige. För Hagfors kommun ser det positivt ut. Resultatet visar att företagarna i vår kommun tycker att klimatet har förbättrats på de allra flesta punkter. Den 2 oktober släpps årets slutgiltiga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och vi väntar med spänning

30 733 företagare i Sverige har tyckt till om företagsklimatet i sina kommuner. Frågorna i enkäten rör sju områden: företagsklimat, kontakter med kommunen, attityder till företagande, kommunens myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag. Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker att företagsklimatet i den egna kommunen är. Resultatet är också mycket användbart för oss i kommunen eftersom vi ser hur vår verksamhet kan förbättras och anpassas efter företagens önskemål och behov.

Sakta men säkert allt bättre resultat
Betygsskalan i enkäten går mellan 1 till 6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hagfors kommuns sammanslagna omdöme uppgår till 3.26 vilket är en ökning med 0.28 från föregående år och närmar sig riksgenomsnittet på 3.4. Hagfors kommun visar positiva resultat i 12 av 15 frågor. Extra roligt är förbättringarna när det gäller attityder till företagande som både är ett utpekat mål i Hagforsstrategin och i kommunens målkort. Frågor om hur företagarna upplever kommunala tjänstemäns, politikers, skolans och allmänhetens attityder till företagande ska i vårt mål uppgå till 3.5 på en 6-gradig skala. I år ökar vi från 3.3 till 3.45.

– Vi har jobbat och kommer fortsätta jobba aktivt med företagsbesök och regelbundna nätverksträffar. Vi hoppas och tror att det här ger en fortsatt positiv effekt. En annan service vi erbjuder sedan september 2017 är Lots för enkel dialog, LED. Till en LED-träff samlar företagaren alla sina frågor kring sin verksamhet och träffar exempelvis bygghandläggare, upphandlare och näringslivsutvecklare på kommunen vid ett och samma tillfälle. Istället för att boka in flera individuella möten. Ett bra forum som är effektivt för alla parter, säger utvecklingschef Lars Nyborg.

Kompetensförsörjning är en utmaning
Enkäten tar även upp tillgången till kompetens. Generellt är detta resultat lågt hos de flesta värmländska kommuner. Att hitta rätt kompetens till sitt företag är en faktor som väsentligt påverkar företagens möjligheter att växa. För verksamma i mindre kommuner på landsbygden är det en utmaning. Tidigare undersökningar från Svenskt Näringsliv har visat att den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Tyvärr har resultatet för vår kommun minskat de senaste två åren och kompetensförsörjning är ett område som vi arbetar kontinuerligt med att förbättra. Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare på Hagfors kommun, berättar:

– Jobb- och studiemässan FramtidsForum är ett exempel på hur vi strategiskt jobbar med kompetensförsörjning. Här arbetar kommunen, skolan, arbetsförmedlingen och företagarna tillsammans för lyfta arbets- och studiemöjligheter och skapa ett forum för nätverkande.

Om enkäten
Enkäten om företagsklimatet genomfördes mellan januari och april i år och i Värmland deltog 1452 företag. Vi ser fram emot att se vart vi landar när vi får företagsklimatrankingen i sin helhet till hösten. 2017 klättrade vi 33 placeringar och hamnade vi på plats 243.

Här kan du läsa mer om företagsklimatenkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Svenskt Näringsliv.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.