logo

33,6 miljoner för bredbandsutbyggnad i Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län utlyser 33,6 miljoner kronor i fyra utlysningar till fyra geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad, varav 13 miljoner kronor avser områden i Hagfors kommun

Mellan 14 maj - 29 juni finns möjlighet att söka bidrag till att bygga accessnät i vår kommun. Hagfors kommuns samarbetspartner Zitius som idag bygger stamfibernät i andra delar av kommunen kommer att ansöka om 13 miljoner för att bygga ut accessnätet i de fyra utlysta områdena inom Hagfors kommun.

De fyra områden som omfattas är Geijersholm, Gumhöjden, Skålviken och Uvanå. Mer detaljerad kartbild hittar du här: Länk till karta Pdf, 695.2 kB. (Pdf, 695.2 kB)

Närmar oss målsättningen i Hagforsstrategin
Ett av målen inom det prioriterade området Bättre kommunikationer handlar just om tillgången till bredband. Målsättningen är att 2027 ska alla hushåll och företag ha möjlighet att till bredband om minst 100 Mbit/s, och med pågående arbetet och den här satsningen beräknas 97 % av invånarna och företagarna att ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.

- Det här målet är jätteviktigt för att vi som landsbygdskommun ska vara en attraktiv plats att bosätta sig i och starta företag på, säger Åsa Johansson, kommunalråd i Hagfors kommun

Hagfors kommun får mest stöd
De fyra utlysningarna har bedömts vara de mest glesbefolkade områdena i de kommuner som nu prioriteras och är de enda som får möjlighet till stödet. Anledningen är att områdena är så kostsamma att bygga ut, att det inte bedöms finnas förutsättningar för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod.

Områden som omfattas i Värmland
Eda 10 miljoner kronor
Filipstad Norra 4,6 miljoner kronor
Grums 6 miljoner kronor
Hagfors 13 miljoner kronor

Anmäl intresse så snart du kan
Om du bor inom någon av områdena och fått erbjudande från Zitius är det viktigt att du redan nu säkrar upp din fastighet för bredband. Det gör du genom att anmäla intresse på fibertillalla.se Länk till annan webbplats..

När kommer isåfall arbetet igång?
Om ansökan beviljas för Zitius behöver arbetet med att bygga stamfibernät vara på gång på de områden det berör, innan arbetet med att bygga accessnät påbörjas.

Skålviken och Geijersholm är byggnationerna av stamfiber klart, medan i Uvanå och Gumhöjden är arbetet inte riktigt klart ännu:

- I Gumhöjden som ingår i ERUF 2 är byggnationen klar och ska slutbesiktas, säger Johnny Lövgren, administrativ chef i Hagfors kommun och ansvarig i arbetet med bredbandsutbyggnad.
- I Uvanå kommer Zitius att bygga accessnät hela vägen från stamfibernätet i Gustavsfors, som ingår i ERUF 3 och den är inte påbörjad än. För att få gräva behövs tillstånd från Trafikverket, som nu är högt belastade och har väntetider i ett halvår. Det innebär att våra processer blir försenade, säger Johnny Lövgren.

Ordlista
ERUF - Står för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som är bidrag från TIllväxtverket för att bygga stamfibernät. I vår kommun har vi tre såna projekt igång: ERUF 1, ERUF 2 och ERUF 3.

Stamfibernät - Bredbandsnät mellan tätorter och landsbygd. Till stamfibernät ansluts fastigheter i lokala accessnät.

Accessnät - Är den yttersta delen av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i användarens fastighet och som fastighetsägaren utnyttjar för att få åtkomst till annat nät.

 

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.