Hjälptjänster

logo

Kalkdamm kan misstas för brandrök

Från och med vecka 30 så kommer båtkalkningen att dra igång inom Hagfors kommun. Kalkdammet kan orsaka rök som lätt kan se ut som brandrök.

Eftersom brandrisken just nu är extrem och många människor är mycket vaksamma på rökutveckling i omgivningen, så vill vi informera om kalkningen och förhoppningsvis undvika extra arbete för vår redan hårt ansatta räddningstjänst.

När båten fylls med kalk, som är torr, kan det alltså damma en del. Särskilt vid slutet av fyllning där det då kommer kalkdamm ur avluftningsröret. Det kan i vissa fall uppfattas som brandrök.
Det viktiga, om du ser detta på avstånd, är att du försöker säkerställa, om det går, att det faktiskt är brandrök innan du ringer 113 13, som är ett informationsnummer vid olyckor och kriser och det nummer du i första hand använder i händelse av olyckor och kriser.

Här nedan hittar du listan över vilka nummer du bör använda dig av i händelse av olyckor eller kriser.

  • 11313 Informationsnummer vid olyckor och kriser, där du både får och kan ge infomation
  • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön
  • 11414 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning


Sjöarna kommer nu att kalkas

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se