Hjälptjänster

logo

Vi arbetar för att stärka skogens miljövärde

Den 15 september börjar vår skogsförvaltare arbeta för att stärka skogens miljövärde i Ekshärad och Hagfors. Arbetet beräknas vara klart till den 10 oktober 2018.

skog

Foto: Bosse Östman

Vi arbetar aktivt för att vårda skogen eftersom den är en av många styrkor med Hagfors kommun. Vi värnar om skogen och vi vill utveckla natur- och kulturvården där. Målet med åtgärderna är att höja natur- och friluftsvärdet i de berörda områdena, på så sätt höja natur- och friluftsvärdet i Hagfors kommun. Skogen är en fantastisk resurs som står till vårt förfogande och vi har en unik närhet och möjlighet i att både nyttja, vistas i och uppleva den. Därför kommer vi börja med åtgärder av skog i sex olika områden. I Ekshärad kommer arbetet göras vid elljusbanan och vid cykelbanan mellan Myrvägen och Igeltjärnsvägen. I Hagfors är det områden i Risberg längs med vägen till badplatsen som kommer underhållas.

Vad kommer vi göra?
Ta bort ris, röja sly och gallra. Vi kommer även ta bort gran, gynna lövträden och röja fram stigar. En del träd på vissa av områdena kommer ringbarkas, vilket innebär att vi skapar död ved. Ringbarkning är ett enkelt sätt att skapa död ved och processen låter trädet dö långsamt, istället för att dö direkt som vid högkapning. Död ved kanske låter negativt, men det är faktiskt väldigt viktigt. Det är ett livsvillkor för en mängd olika arter. I dagsläget råder det brist på död ved i de svenska skogarna och många av de arter som lever av den är därför hotade eller sällsynta idag. Du kan läsa mer om död ved på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-09-19

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se