Hjälptjänster

logo

Svår framkomlighet på Tretumsvägen, Ekshärad

asfalt_bild

Vår gatuenhet har påbörjat justering för beläggning på Tretumsvägen i Ekshärad. Under arbetets gång uppehåller sig fordon på vägen som gör att framkomligheten är svår. Välj om möjligt en annan väg.

Har du frågor?
Kontakta arbetsledare Sven-Eric Strandberg på 070-331 35 56.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-10-01

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se