Hjälptjänster

logo

Vi klättrar uppåt i företagsklimatrankingen- för tredje året i följd!

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. I år hamnar Hagfors kommun på plats 219 av 290. Vi klättrar 24 platser från 2017.

Detta år hamnar vi på plats 219

Det här året har 102 företagare i Hagfors kommun svarat på hur de bedömer det lokala företagsklimatet. För tredje året i rad klättrar vi uppåt i rankingen. Med ett bra företagsklimat i vår kommun blir det lättare att starta och driva framgångsrika företag. Fler människor kan få jobb och kommunens skatteintäkter ökar vilket gör att kommunen som helhet kan utvecklas.

Lars Nyborg, utvecklingschef, gläds åt den positiva trenden:

- Det är glädjande att se att det går åt rätt håll, men vi får inte vara nöjda här. Jag ser det som ett kvitto på att vi jobbar med rätt saker och att vi går i rätt riktning. Jag är speciellt glad att företagarna upplever att servicen från kommunens sida har förbättras sen sist!

Områden där vi klättrat mest

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Detta är de faktorer där vi klättrat flest steg på rankingen:

  • Kommunens service till företagen.
    Denna fråga handlar framför allt om kommunens bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet.
  • Sammanfattande omdöme
    Vad är ett bra företagsklimat? Företagarna får utifrån sina egna preferenser ge ett helhetsbetyg på hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. Denna faktor väger tyngre än vissa andra när rankingen sammanställs.
  • Allmänhetens attityder till företagande.
    Denna fråga beskriver hur företagen upplever allmänhetens attityd och kunskap om det lokala företagandet.

Hur använder vi resultaten?

Vi använder resultaten från enkäten som kommer på vårenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och rankingen som precis offentliggjorts, när vi jobbar med målstyrning i kommunen. Resultaten tydliggör vilka mål vi ska sätta upp för att bli bättre. Utefter mål sätter vi sen upp aktiviteter som hjälper oss att nå dessa. Resultaten fungerar även som ett diskussionsunderlag som vi tar med oss i våra möten med företagen i kommunen.

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs hela rankingen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanställning Lokalt förestagsklimat 2018PDF (pdf, 2.2 MB)

 

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se