Hjälptjänster

logo

Renspolning av vattennätet i Kallkälldalen

Pollex AB kommer under nästa vecka utföra renspolning av vattenledningsnätet i Kallkälldalen på uppdrag av Hagfors kommun.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom området.

Arbetet beräknas pågå under vecka 43, från tisdag 23 oktober till torsdag 25 oktober mellan klockan 08.00-17.00. Vatten finns i kranen mellan klockan 17.00-08.00 morgonen efter varje dag. Om din fastighet berörs av arbetet kommer du få mer information i brevlådan några dagar i förväg.

Vad gör vi?
Den metod som Pollex AB kommer att använda sig av innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet tar bort beläggningar av slam och missfärgningar i röret.

Så påverkas du
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen kan medföra. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?
Kontakta gärna Anders Lundberg på 076- 134 17 89.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se