Hjälptjänster

logo

Läkemedelsroboten Evondos gör entré

I slutet av oktober kommer vård och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen i Hagfors att testa nya läkemedelsroboten Evondos. Läkemedelsroboten består av ett distansvårdsystem och tidsinställd dosmediciering av läkemedel. Evondos hjälper vård och omsorgstagaren att ta sin medicin vid rätt tidpunkt och i rätt dos och förhoppningen är att det ska leda till en förbättrad hälsa och självständighet.

Rätt medicin i rätt tid ökar hälsa och självständighet

Under våren har avdelningarna arbetat med urvalet av de patienter som ska vara först ut att testa läkemedelsroboten och nu är det alltså dags. Under vecka 43 får personalen utbildning i att lägga upp patientens uppgifter i roboten, installera medicin, larmfunktion etc. Utöver det finns Evondos support tillgänglig 24-timmar.

Ökad självständighet och delaktighet
Att använda sig av medicinering genom Evondos är ett sätt att öka livskvaliteten för dem som fortfarande klarar sig ganska bra hemma på egen hand. Att känna sig mer självständig och inte vara beroende av andra kan ha en stor betydelse för många. Det är även en säker metod som innebär mindre risk för att fel mediciner tas. Även anhöriga till vård och omsorgstagare kan knytas till Evondos vilket innebär att du som anhörig kan se om dina nära och kära tar sina mediciner på rätt sätt, vilket är en trygghet.

Jobba smart med resurser
Genom att använda läkemedelsroboten i vården frigörs tid till andra vårdåtgärder och vi kan fördela våra resurser på ett smartare sätt. Tjänsten medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar för kommuner och landsting. Ett konkret exempel kan vara att hemtjänsten behöver inte köra lika många turer vilket sparar tid och pengar som kan läggas på andra områden.

Tekniken tar oss framåt

Även inom vård och omsorgssektorn tar oss digitaliseringen framåt mot nya behov och tjänster. Kraven på personalens kunskaper ökar och en viss spetskompetens inom vården kommer att behövas. En sak som Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun, tror kommer att kunna locka flera till vårdyrket i framtiden:

Att unga människor ser att även vården är ett område som digitaliseras i viss mån och att det finns potential för ytterligare utveckling av tjänster som kan bidra till förbättrad livskvalitet, tror jag kan göra att fler ser med nyfikenhet på vår bransch, säger hon.

Idag är 25 kommuner i Sverige anslutna till Evondos.

Läs och se mer om läkemedelsroboten Evondos på:

https://evondos.se/ länk till annan webbplats

https://vimeo.com/168774905länk till annan webbplats

https://www.youtube.com/watch?v=g8ulPcscXvElänk till annan webbplats

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se