Hjälptjänster

logo

Vi planterar om Björkallén på Skogstavägen, Råda

Sex björkar i allén på Skogstavägen i Råda behöver tas ned. Att ta ned träd är något som vi försöker undvika i största möjliga mån, men i det här fallet kan de utgöra en risk för allmänheten.

Detta gör vi
Asfalten trycker till marken runt björkarna vilket gör att rötterna inte trivs. Sex träd i björkallén längs med Skogstavägen måste därför tas ned eftersom de utgör en fara för allmänheten.

Allén har ett biotopskydd men Länsstyrelsen har gett oss tillstånd att ta ner de sjuka björkarna under förutsättning att vi uppfyller följande krav:

  • Allén ska senast under år 2019 återplanteras med sex träd av trädslaget björk som ska ersätta de träd som tagits ner. Dessa kommer att planteras 1 meter bort från vägen.
  • Avverkade stammar ska så fort som möjligt placeras på en solbelyst plats i naturen i så stora stockar som möjligt.
  • Nytt alléträd som inte lever fem år efter planteringen ska ersättas genom en ytterligare nyplantering enligt villkoren ovan.
  • De nyplanterade träden ska ha en storlek på minst 20 cm i stamomkrets.

Så påverkas du
Det kommer att vara svår framkomlighet på Skogstavägen under tiden som vi fäller träden.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som arbetet pågår.

Har du frågor?
Hör gärna av dig till Liisa Larsson, miljö- och naturvårdshandläggare, 0563-185 37.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-11-02

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se