Hjälptjänster

logo

Renovering av avloppsledning, Råda

Vecka 46 kommer vi att utföra renovering av avloppsledningen som går mellan områdena Åros och Långheden i Råda.

Detta gör vi
Under vecka 46 kommer Hagfors kommuns VA-enhet renovera avloppsledningen som går mellan områdena Åros och Långheden i Råda, då den är i dåligt skick. Vi använder oss av metoden relining, vilket innebär att ledningen rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela ledningen.

Så påverkas du
Framkomligheten vid Älvdalsvägen 56-58 kommer vara begränsad en kort stund under tiden som arbetet pågår och störningar i form av buller kan förekomma.

Vi hoppas på överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som vi arbetar för att förbättra avloppsledningen i området.

Har du frågor?
Varmt välkommen att kontakta VA-samordnare Anders Lundberg på 076-134 17 89.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-11-08

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se