Hjälptjänster

logo

Samrådshandlingar Gamla badhustomten i Ekshärad

Här hittar du samrådshandlingarna för Gamla badhustomten i Ekshärad. Samrådstiden pågår från och med 2018-11-28 till och med 2018-12-19.

Innehållsförteckning samrådPDF (pdf, 21.5 kB)

1a. Inbjudan till samråd DP Gamla badhustomten i EkshäradPDF (pdf, 47.7 kB)

1b. Underrättelse om samråd för gamla badhustomten i Ekshärad, Hagfors knPDF (pdf, 47.8 kB)

2. Sbu beslut justerat § 87 20181030PDF (pdf, 3.2 MB)

3. Planbeskrivning 2018-10-23 samrådPDF (pdf, 2.1 MB)

4. Plankarta samråd 2018-10-23 Liggande A3PDF (pdf, 292.2 kB)

5. Grundkarta samråd 2018-10-23PDF (pdf, 577.8 kB)

6. Behovsbedömning samråd 2018-10-23PDF (pdf, 363.4 kB)

7. Fastighetsförteckning samråd 2018-10-23PDF (pdf, 177.5 kB)

8. Samrådskrets samråd 2018-10-23PDF (pdf, 635.6 kB)

9. Sändlista 2018-11-27PDF (pdf, 41.9 kB)


Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppettider vardagar 08.00-17.00.

Har du synpunkter?
Dessa ska framföras skriftligen till Hagfors kommun via mail: kommun@hagfors.se eller postadress: Hagfors kommun, 683 80, Hagfors. Synpunkterna ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 20 december 2018.

Har du frågor?
Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun tel: 0563 – 185 00 (växel).

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se