Hjälptjänster

logo

Avdelningar slås samman och blir Individ och omsorgsavdelningen

På måndagens kommunfullmäktige togs beslut om att slå samman ledningsorganisationen för vård och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen. Avdelningens namn blir Individ och omsorgsavdelningen.

Under tisdagen genomfördes även en MBL-förhandling, där en avdelningschef tillsattes. Avdelningschefen kommer ha titeln socialchef.

Maria Persson blir avdelningschef
Som chef över Individ och omsorgsavdelningen har Maria Persson utsetts. Maria har sedan januari 2018 varit avdelningschef på sociala avdelningen och har innan dess arbetat inom vård- och omsorgsavdelningen.

- Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med viktiga frågor, som ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas att sammanslagningen ska ge mervärde för de som får insatser från våra verksamheter, så att vi genom våra uppdrag bidrar till att vår kommun blir en bättre plats att leva och bo på, säger Maria.

Marias tillträder på sin nya tjänst 1 januari 2019.

Varför görs sammanslagningen?
Sammanslagningen av det två avdelningarna genomförs framförallt för underlätta samverkan och ge avdelningen ett samlat ansvar för frågor som idag berör två avdelningar. Exempelvis är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster idag anställda på vård- och omsorgsavdelningen, men tjänstgör även inom sociala avdelningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett ansvar inom båda avdelningarna, men är anställd på vård- och omsorgsavdelningen. Flera verksamheter har tydliga beröringspunkter mellan varandra, men är organiserade på två avdelningar, vilket inte alltid är optimalt för kvalitet, likvärdighet och effektivitet.

Maria Persson säger:

- Jag har varit med och tagit fram underlagen till vår nya organisation och ser många fördelar, men det är samtidigt ändå med stor ödmjukhet jag tar emot förtroendet att leda den nya avdelningen. 

Den nya ledningsgruppen kommer bestå av de verksamhetschefer vi idag har på sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen. För de flesta av medarbetarna i verksamheten kommer inte sammanslagningen innebära någon förändring i det dagliga arbetet.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-11-29

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se