Hjälptjänster

logo

Slutavverkning vid Hagfors Airport, Råda

Den 15 januari kommer vi att påbörja slutavverkning av område inom Hagfors Airport. Arbetet beräknas vara klart den 15 mars.

inflygning

En ny EU-certifiering har gjorts för Hagfors Airport och kraven på höjden av hinder inom inflygningszonen har skärpts från 23 meter till 20 meter. Det innebär att träd inom inflygningszonen som är högre än 20 meter måste avverkas för att uppfylla de nya kraven på säkerhet.

Detta gör vi
Alla träd som i dagsläget utgör en risk för inflygning till flygplatsen kommer att avverkas. Även träd som i en nära framtid kan utgöra en risk kommer att avverkas. Arbetet påbörjas den 15 januari och beräknas vara klart den 15 mars.

Så påverkas du
Du som bor i närheten av eller använder motionsslingorna runt Råda IP kan uppleva störningar under arbetets gång.

område_avverkning_HA

Området inom inflygningszon till Hagfors Airport som avverkas.

Publicerad av

Publicerad datum

2019-01-14

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se