Hjälptjänster

logo

Hagfors kommuns arbete uppmärksammades på Region Värmlands workshop

Idag hölls workshopen "Selma och Gustav" som fokuserar på den äldre värmlänningens hälsa. Under konferensen lyftes Hagfors kommun och sjuksköterskeorganisationens goda arbete fram som ett gott exempel. 

Isa Nyberg och Stefan Larsson pratade om hur vi arbetar med ProAkt

Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Stefan Larsson, verksamhetschef sjuksköterskor, medverkade i en utfrågning och berättade om kommunens organisation runt ProAkt utbildning. ProAkt är en utbildning i ett beslutsstöd för bedömning av patienters status och i Hagfors kommun har vi kommit långt i vårt arbete.

Socialchef Maria Persson berättar:

– Här är vår framgångsfaktor en stabil organisation med engagerade medarbetare. Hagfors kommun har även bästa måluppfyllelsen vad gäller smärtskattning av patienter i livets slutskede.

Workshopen som arrangerades av Region Värmland vände sig till chefer på olika nivåer inom äldrevården. 

Publicerad av

Publicerad datum

2019-01-30

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se