Hjälptjänster

logo

Öppna ängar och betesmark när djur- och markägare finner varandra på webben

Nu finns en betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Den förmedlar kontakt mellan mark- och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete till dem och du som har mark kan få djur som betar den.

Genom att underlätta för djur- och markägare att hitta varandra och att foder på ängs- och betesmarker tas tillvara räddas höga naturvärden.

I landet som helhet återstår bara 25 procent av den betesmark som fanns år 1927, och för ängsmarker är den siffran så låg som 1 procent. Foderläget efter sommartorkan 2018 har inte sett bra ut så betesförmedlingen är en mycket positiv satsning för ett öppnare landskap med bra bete för djuren.

www.lansstyrelsen.se/varmland/betesformedlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad av

Publicerad datum

2019-02-14

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se