Hjälptjänster

logo

Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors föreslås stängas

Arbetsförmedlingen har idag gått ut med ett förslag till hur det nya kontorsnätet ska utformas. I förslaget föreslås vårt lokala kontor i Hagfors stängas. Förslaget innebär att verksamheterna på inte mindre än 132 arbetsförmedlingskontor ska avvecklas under 2019 och 2020.

- Det här är oerhört olyckligt ur flera aspekter. Dels för de som jobbar på kontoret i Hagfors. Dels för de människor som står längst från arbetsmarknaden. Det är de här människorna som staten måste ta ett stort ansvar för. Och än en gång vill man att kommunerna ska ta ett större ansvar. Vilka kommer drabbas av det här? Jo oftast små kommuner som redan har stora utmaningar både ekonomiskt och i att hitta kompetens till sina verksamheter, säger kommunalråd Jens Fischer.

Under de senaste veckorna har kommunalråd Jens Fischer varit i kontakt med chefer inom arbetsförmedlingen samt haft samtal med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S). En stängning av arbetsförmedlingens kontor i Hagfors innebär kraftigt försämrade samverkansmöjligheter mellan statliga insatser och kommunen för att minska arbetslöshet och förse näringsliv och offentlig verksamhet med kompetensförsörjning.

- Staten bör skjuta till extra pengar så fler människor ges möjlighet till utbildning inom till exempel yrkesvux. Man måste jobba ännu mer intensifierat mellan arbetsförmedlingen, skolan, sociala och arbetsmarknadsenheten. Hitta vägar som leder ut i arbete. Det här är livsviktigt för kommunen och företagen men framförallt för individen. Att statliga verksamheter behöver förändra sina organisationer är inget konstigt i sig. Men man får inte förändra organisationerna så man glömmer bort den lokala närvaron. Sen tycker jag det är oerhört olyckligt att det inte blir kvar ett enda kontor på Klarälvdalens sida. Hur tänkte man här? säger Jens vidare.

I nuläget beskriver arbetsförmedlingen på sin webb man kommer genomföra analys, riskbedömning och dialog med lokala samverkanspartners innan verksamheten på ett lokalt arbetsförmedlingskontor avvecklas. Här ingår också planering för när personal ska flytta över till andra kontor. Efter samverkan fattas beslut om och när verksamheten vid kontoret kan upphöra. Med andra ord krävs ett beslut för varje kontor.

Än finns inte alla svar att tillgå men från kommunens sida försöker vi påverka. Vi fortsätter jobba tillsammans kring denna fråga för att visa på betydelsen av att kontoret finns kvar i Hagfors.

Läs gärna arbetsförmedlingens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se