Hjälptjänster

logo

Vi inventerar renhållningsabonnemangen i kommunen

Just nu gör vi på Hagfors kommun en inventering av renhållningsabonnemang i kommunen. Vi gör detta för att försäkra oss om att alla fastigheter har ett renhållningsabonnemang och att fakturan går till rätt person.

invent

Om vi saknar information om sophämtningen på din fastighet kommer du få ett brev från oss. Att vi saknar informationen kan bero på flera anledningar, som att det saknas sophämtning eller att informationen saknas i vårt register.

Varför inventerar vi?
Skyldigheten att lämna avfall till kommunen grundar sig i Sveriges miljölagstiftning, och är ett verktyg för att försäkra att avfall hanteras på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt. Inventeringen är ett sätt för oss att säkerställa att vi uppfyller kraven som läggs på oss i lagstiftningen.

Så gott som alla bebyggda fastigheter omfattas av denna skyldighet och att betala avgift för detta. Undantag kan ibland göras för fastigheter som inte ger upphov till något som helst avfall, som obebyggda fastigheter eller fastigheter med otjänliga byggnader. Fastigheter som används vid enstaka tillfällen, till exempel fritidshus, är fortfarande skyldiga att betala renhållningsavgifter.

Tänk också på att även egen hantering kräver tillstånd. Enligt de lagar och regler som finns får inget hushållsavfall komposteras eller forslas bort från fastigheten av fastighetsägaren utan att kommunen lämnat tillstånd för detta.

Jag har fått ett brev, men äger inte fastigheten
Har du fått ett brev om en fastighet du inte äger kan du meddela detta till kundtjänst via mejl: va-renhallning@hagfors.se

Har du frågor?
Har du frågor om avfallshantering eller är osäker på vad du ska fylla i? Välkommen att höra av dig till vår kundtjänst för VA och renhållning!

Telefonnummer: 0563-189 90
Telefontid: 08.30-12.00, måndag till torsdag
E-post: va-renhallning@hagfors.se

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se