logo

Byte av VA-ledningar, Uddeholm

Torsdag 11 april börjar vi arbetet med att byta ut/renovera VA-ledningar på Herleniusvägen-Strandvägen, Uddeholm. Arbetet beräknas pågå i varierande omfattning till augusti.

uddeholm

Detta gör vi
Hagfors kommuns VA-enhet kommer att börja arbetet med att byta ut/renovera VA-ledningar i området Strandvägen-Herleniusvägen då de nuvarande går tvärs över trädgårdar och grön ytor samt är i dåligt skick.

Vi kommer att nylägga de gamla ledningarna så att alla servisledningar från varje fastighet istället går ut till närmaste väg där de nya huvudledningarna kommer att ligga. De ytor som vi gräver upp under arbetets gång kommer att återställas efteråt.

Arbetet beräknas starta i mitten på april och pågå i varierande omfattning till början av augusti.

Så påverkas du
De gator som berörs under tiden arbetet pågår är Herleniusvägen och Strandvägen. Vi kommer att röra oss längs med gatorna där de nya huvudledningarna ska läggas.

Under arbetets gång kommer grävmaskiner och andra arbetsfordon förekomma i området. Gatuavstängningar kommer att bli nödvändiga vilket gör att framkomligheten emellanåt kan vara begränsad.

Vi kommer också behöva stänga av vattnet tillfälligt i samband med att vi byter ut vattenserviser. Vi informerar dig i god tid innan vattnet stängs av.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som vi arbetar för att förbättra VA-nätet i området.

Har du frågor?
Hör gärna av dig till Johannes Ainegren, driftledare VA eller Anders Lundberg VA-samordnare via 0563-185 00 (växel).

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.