logo

Ärendet om nya elevupptagningsområden

I tisdags kväll hölls ett informationsmöte i Bystugan i Uddeholm angående utredningen kring nya elevupptagningsområden. Mötet var öppet för alla.

På mötet deltog både tjänstemän och politiker. Barn- och bildningschef Jenny Dahlin presenterade utredningen och dess slutsatser. Efter det fick åhörarna möjlighet att ställa frågor, vilket många gjorde.

Vad händer nu?

Efter att utredningen om elevupptagningsområden presenterats i barn- och bildningsutskottet togs där beslut om att föreslå kommunstyrelsen att gå vidare med beslut i frågan.

Kommunstyrelsen kommer att ta upp ärendet med förändrade elevupptagningsomåden på sitt sammanträde måndag 15 april. Då tas beslut om förändringen ska genomföras eller om den ska återremitteras till förvaltningen för vidare utredning.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.