Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen tog beslut om elevupptagningsområden

Vid kommunstyrelsens sammanträde igår togs beslut om att genomföra förändringen av elevupptagningsområden.

Förändringen innebär att de barn som bor i Uddeholm anvisas Råda skola och senare Kyrkhedens skola för högstadiet. Förändringen påverkar de barn som börjar förskola höstterminen 2019. De barn som redan påbörjat sin skolgång på Älvstranden Bildningcentrum berörs inte.

Förändringen har föregåtts av en utredning som utförts av barn- och bildningschefen. Länk vidare till hela utredningenPDF (pdf, 578.4 kB).

Inför höstterminen 2019 får vårdnadshavare välja

Vårdnadshavare som får Råda skola anvisad för barn som ska börja F-klass hösterminen 2019 får möjlighet att välja mellan Råda eller ÄBC.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på vår webb så snart de är justerade.

Publicerad av

Publicerad datum

2019-04-16

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se