logo

Brottsförebyggande samarbete mellan fyra kommuner och Polisen

För att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i Sunne,Torsby, Hagfors och Munkfors (SuToHaMu) har samtliga kommuner i veckan skrivit ett samarbetsavtal med Polisen. Samarbetet ska stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunernas och Polisens insatser.

Under onsdagen skrev de fyra kommunerna (SuToHaMu) och Polisen under det samverkansavtal som ska förstärka det gemensamma brottsförebyggande arbetet. Det är första gången som ett sådant avtal undertecknas, och det första av sitt slag i Värmland.

Tillsammans ska parterna besluta om prioriterade brottsförebyggande områden och det gäller både lokalt och gemensamt. I både de egna organisationerna och i samarbete kommer resurserna att prioriteras för att öka effektiviteten i det brottsförebyggande arbetet och i kampen mot missbruk.

Arbetet är redan igång:

  • Torsby kommun kommer att ta fram förslag till arbetssätt och indikatorer för framtagande av långsiktiga och kortsiktiga indikatorer till det brottsförebyggande arbetet.

  • Hagfors kommun har uppdraget att titta på våldsbejakande extremism och lite mer konkreta handlingsplaner kring detta.

  • Sunne kommun ska tillsammans med Munkfors ta fram förslag till en policy med handlingsplaner som är så lika som möjligt gällande skolornas ANDT‐policy (strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken).

  • Man arbetar för ett gemensamt ansvar att se till att det finns ett väl fungerande samarbete mellan akutmottagning‐ polis och socialtjänst kring INTOX (förgiftningar). Akutmottagningen i Torsby spelar där en viktig roll.

  • I möte med ansvariga för kommunernas näringsliv har man talat om vikten av att näringslivet deltar i det brottsförebyggande arbetet.

Samverkansavtalet Pdf, 132.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 132.2 kB) mellan kommunerna och polisen gäller löpande till dess att någon av parterna säger upp det.


Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.