Hjälptjänster

logo

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv

Till salu (uppdaterad 2019-06-04)

Vill du köpa begagnade inventarier och maskiner?
Välkommen att lämna anbud på någon av nedanstående!

Anbudstidens utgång
Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast 2019-06-03

Anbudets giltighet
Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter anbudstidens utgång

Adressering
Anbudet ska lämnas i förseglat kuvert till expeditionen på Älvstranden Bildningscentrum
eller skickas till
Älvstranden Bildningscentrum
Expeditionen
683 80 Hagfors
Kuvertet ska vara märkt med Anbud och nummer

Förutsättningar
Objekten säljes i befintligt skick.

Betalning ska ske innan objektet lämnas ut.
Objektet utlämnas mot uppvisat kvitto.

Bedömningsgrunder
Det för kommunen mest fördelaktiga anbudet kommer att antas.
Utvärdering av anbud kan komma att ske via förhandling med varje anbudsgivare för sig, varvid sekretess gentemot övriga anbudsgivare kommer att iakttas tills dess avtal är behörigen undertecknade.
Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.

Visning sker onsdag 29 maj klockan 16.00-17.00
Plats: Sunnemo skola

Har du frågor om objekten?
Välkommen att kontakta
Jörgen Hultin
070-272 97 06

Alla maskiner och inventarier hämtas på plats i Sunnemo senast 2019-06-14

**************

Nummer 1
Bandsåg
Märke okänt
Sågdjup cirka 400 mm, såghöjd cirka 170 mm
Trefas

Bandsåg

**************

Nummer 2
Kombihyvel Lini
Hyvelbredd cirka 250 mm, höjd cirka 230 mm
Trefas

Kombihyvel Lini

**************

Nummer 3
Spånsug
Märke okänt

Spånsug

**************

Nummer 4
Pelarborrmaskin
Widmek
Remdrift
Trefas

Pelarborrmaskin


**************

Nummer 5
Hyvelbänkar
Det finns totalt 11 st, säljes styckvis.
Ange i anbudet om du är intresserad av en eller flera

Hyvelbänkar

**************

Nummer 6
Kombihyvel Luna
Hyvelbredd cirka 250 mm, höjd cirka 230 mm
Trefas

Kombihyvel

**************

Nummer 7
Svarv Widfeldt
Trefas
Verktyg ingår

Svarv

**************

Nummer 8
Bänkslipmaskin, märke KEF
Trefas

Bänkslipmaskin KEF

**************

Nummer 9
Arbetsbänk
med låda och skruvstycke

Arbetsbänk med låda och skruvstycke

Publicerad av

Publicerad datum

2019-06-04

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se