logo

Det går bra för Älvstrandsgymnasiet och vuxenutbildningen

Just nu händer det mycket positivt inom skolans värld

Elevarbete

På Älvstrandsgymnasiet
ser vi bland annat att vi har många förstahandssökande som bor i vår egen kommun, men också i Munkfors, där hälften av niorna har sökt till oss.

Teknik- och byggprogrammen har nästan dubblerat antal sökande i år jämfört med förra året, och andra program som fått fler sökande än tidigare är barn och fritidsprogrammet samt el- och energiprogrammet.
- Fordonsprogrammet har många fler förstahandssökande i år än på väldigt länge, vilket ju inte är så konstigt när fordonsbranschen skriker efter folk, säger rektor Carina Ek-Stenmark. Mycket roligt är också att vi har så många behöriga sökande till vård- och omsorgsprogrammet. Trots att det är en bransch med stor efterfrågan på utbildad arbetskraft har vi tidigare år haft få behöriga sökande.

I år är det dessutom fler norska elever än tidigare som söker till våra idrottsutbildningar. Förut har bowling och innebandy varit de populära sporterna för eleverna från vårt västra grannland, i år är första gången vi har sökande från Norge som också vill spela ishockey.
- Genom åren har vi varit vana att det kommer många elever bortifrån, och det är speciellt roligt med det norska inflytandet som blivit större på senare år! Eleverna bidrar till orten i ett idrottsligt perspektiv och gör skolan mer dynamisk, säger Thomas Eriksson, idrottsinstruktör på Älvstrandsgymnasiet.

Elever

Vuxenutbildningen växer så det knakar
Förutom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har vi tillsammans med Industriråd Värmland tagit fram en sprillans ny yrkesutbildning, Industriutbildning Bas, som startade under våren. Det är en utbildning som finns på flera orter i Värmland, varav Hagfors är en och den pågår i 35 veckor. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande och efter avklarad utbildning kan eleverna bland annat jobba som operatör, montör eller svetsare.

- I dagsläget har vi full beläggning på kursen och inte ett enda avhopp, vilket är mycket glädjande, säger vuxenutbildningens rektor Dan Forkéus. Vi har utvecklat och kör den här utbildningen helt i egen regi.

Inför hösten planerar vi att starta ett tilläggspaket inom industriutbildningarna för svetsutbildning, med 10 platser. Vi räknar också med att starta en ny omgång Industriutbildning Bas under vårterminen, och därefter ett nytt tilläggspaket, antingen inom CNC eller underhåll.

En annan bransch som är mycket intresserad av att få tag på utbildad arbetskraft är vård och omsorg. Under våren startade vi därför en vårdbiträdesutbildning med 16 platser, som tagits fram i samarbete med Vård- och omsorgscollege samt berörda avdelningar inom Hagfors kommun.

En ny undersköterskeutbildning drar igång i januari 2020, och när våra nuvarande vårdbiträdeselever tagit examen planerar vi för att starta upp en ny omgång.

- Via samarbetet med VO-college och arbetsgivaren Hagfors kommun har vi också en mycket bra validering för den personal som kommunen redan har anställd. Över huvud taget fungerar samarbetet mellan skola, college och arbetsgivaren Hagfors kommun på ett alldeles utmärkt sätt, säger Dan Forkéus.

Utöver allt detta har vi dessutom sju platser för vuxenelever på både Barn- och fritidsprogrammet och El- och energiprogrammet, och vi kommer att erbjuda ytterligare sju platser inom båda programmen inför nästa sökomgång. Efter avslutad utbildning kan vux-eleverna som läst Barn- och fritidsprogrammet jobba med socialt arbete och de elever som valt El- och energiprogrammet kan till exempel jobba som industrielektriker.


Förstudie robotisering

Förstudier ger hopp om framtida utveckling
Det pågår två olika förstudier inom additiv tillverkning (3D-printning) och robotisering som förhoppningsvis ska mynna ut i att vi startar nya utbildningar/kurser för gymnasieelever och vuxna.

Förstudien om utbildning inom additiv tillverkning, som genomförs i samarbete med Uddeholms AB, ska undersöka möjligheten att bygga en utbildningsplattform inom additiv tillverkning/3D-printning i Hagfors, framförallt med inriktning mot gymnasieskolan men också se på möjligheten till andra utbildningsformer. Syftet är att bygga kompetens för den nya teknik som redan är här och därmed bemöta framtida rekryteringsbehov. Målsättningen med förstudien är att kartlägga hur utbildning inom additiv tillverkning ska se ut med tanke på omvärld och de lokala resurserna i Värmland och Hagfors och även se på de fysiska resurserna i form av lokaler och maskiner som skulle krävas. Till detta ska man ta fram förslag på plan och ansökan för finansieringsmöjligheter för kommande uppbyggnad av utbildningen.
Denna förstudie presenterades för kommunalråd/skolchef/kommunchef/rektor i slutet av maj.

Förstudien om robotisering handlar om att se på möjligheterna att etablera ett Robot Center i Hagfors, en fysisk miljö med robotar och programvara som nyttjas för inspiration, utbildning, omställning och för att driva produktionsutveckling och investeringar hos industriföretagen i Värmland. I denna förstudie är även IUC stål och verkstad en samarbetspartner. Målsättningen med förstudien är att kartlägga hur utbildning inom robottillverkning ska se ut med tanke på omvärld och de lokala resurserna i Värmland och Hagfors.
Tanken är att se över möjligheterna att under 2019 och 2020 etablera delar av en utbildning och miljö där robotteknologi kan demonstreras. Denna förstudie ska vara klar i september.

Kommunstyrelsen kommer sedan att fatta beslut om hur och om Hagfors kommun går vidare med de föreslagna insatserna.

- Det händer mycket spännande inom skolan just nu. Det är mycket glädjande att dessa två förstudier hamnat i vår kommun och ligger i linje med det behov som vår industri står inför. Nu får vi vänta in de båda förstudierna för att se vad man kommer fram till och hur vi tar det vidare därifrån, säger kommunalråd Jens Fischer, (OR)

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.