Hjälptjänster

logo

Broavstängning Råda, 10 juni - 8 juli

Bron över Årosälven, Rådavägen-Årosvägen, är avstängd för all trafik mellan 10 juni till 8 juli. Detta på grund av underhållsreparation.

bro råda avstängd

Den västra bron över Årosälven (se bild) är avstängd för all trafik från och med 10 juni på grund av underhållsreparation. Arbetet beräknas pågå under fyra veckor.

Detta gör vi
Då det har bildats många hål i beläggningen kommer den skadade betongen fräsas bort för att sedan fyllas på med ny. Metoden som används kallas vattenbilning, vilket är en säker metod för att reparera skadad betong.

Med hjälp av vatten under högt tryck bilar man bort den skadade betongen. Vattnet tränger igenom ytan, följer betongens skadade zoner och trycker bort all skadad betong medan den friska ligger kvar.

Informationsskyltar om avstängningen har placerats vid infart från väg 62 på Risätersvägen och Rådavägen.

Så påverkas du
Förutom avstängningen kommer störningar i form av oljud och buller att förekomma under dagtid när arbetet utförs. Oljudet kan upplevas som smällande och förstärks av vattnet under bron.

Vi ber om överseende med detta.

Har du frågor?
Hör gärna av dig till Malin Skoog, driftledare gata-trafik, på 0563-186 70.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se