Hjälptjänster

logo

Skogsavverkning, Råda

Som förberedelse för bygget av den nya ambulansstationen vid Hagfors Airport intill riksväg 62 påbörjas skogsavverkning av området idag, måndag 10 juni.

Syftet med den nya ambulansstationen är att ambulanssjukvården i Hagfors ska bli bättre genom kortare responstider och bättre arbetsmiljö för personal.

Responstid är tiden från 112-samtalet tills dess att ambulansen är framme vid patienten. Enligt Region Värmlands målsättning ska responstiden vara under 20 minuter i 75 procent av prio 1-larmen. I dagsläget är responstiderna för långa, vilket leder till längre insatstider.

Den nya ambulansstationens placering utifrån vägnätet ger en större täckning för hela befolkningsunderlaget, inte bara befolkningen i en specifik ort. Invånare i både Munkfors och Ekshärad kommer nås på tio minuter kortare tid.

Har du frågor om skogsavverkningen?
Skogsavverkningen sköts av Regionfastigheter. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till projektledare P-O Lennartzon via 054-617 653.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se