logo

Information om badhusrenoveringen

I juli stängdes Hagforsbadet för renovering. Renoveringen är tänkt att pågå under 18 månader. Här följer mer information om renoveringen.

Badhuset har många trogna badgäster och en del har hört av sig till oss med frågor. Vi hoppas kunna tydliggöra vad som kommer att ske under renoveringen.

Just nu ligger upphandlingen för renoveringen ute och fram till 16 augusti finns möjlighet att lämna in anbud

Hur länge kommer badhuset vara stängt?

Vi räknar med att renoveringen ska kunna vara klar inom 18 månader förutsatt att inget oväntat händer eller att upphandlingsprocessen drar ut på tiden. Men det är omöjligt att ha all information om anläggningens skick innan man har fått tömma bassängerna och kunnat genomföra en mer detaljerad analys av de skador som finns. Så snart som vi fått klart med den entreprenör som ska genomföra renoveringen, kommer vi kunna fastställa omfattningen av arbetet och en tidplan efter de faktiska förutsättningarna. Det kan alltgå snabbare men det kan även ta längre tid än vad som först uppskattats.

Varför och vad renoverar vi?

Badhuset är konstruerat på så vis att under själva badhuset så finns kulvertar och teknikutrymmen, man kan mycket förenklat säga att bassängerna är som ett betonglock som "hänger" över källaren med stöd av pelare och ytterväggar. Eftersom ett badhus är en tuff miljö så innebär det stort slitage på konstruktionen och över tid blir betongen porös och det uppstår små läckor där badvatten kan sippra ut. Det i sin tur innebär att armeringen inne i betongen, rostar sönder och när den är borta finns ingen stabilitet kvar.

Idag är det flera läckage genom bassängerna och ut i kulvertarna och de prover vi tagit visar att betongen är porös eller skadad på sina ställen. Samtidigt kan vi också konstatera att armeringen på vissa ställen har rostat bort.

Bassängernas och badhusets bärande konstruktion måste alltså renoveras och stärkas upp för att vi ska kunna ha ett tryggt och säkert badhus.

Utöver det så har det länge efterfrågats ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum. Detta kommer också att byggas till. I detta omklädningsrum kommer du som har särskilda behov av assistans och hjälpmedel att kunna byta om.

Inom ramen för upphandlingen har vi också med ett antal renoveringsarbeten som inte är direkt kopplade till de skador som ska renoveras men som av underhållsskäl behöver genomföras. Det handlar bland annat om ytskikt i befintliga omklädningsrum och övriga ytor. Dessa åtgärder är inte medräknade i budgeten för renoveringsprojektet utan ligger i fastighetsenhetens underhållsplan.

Vad händer när renoveringen är klar?

Så snart som en entreprenör är på plats och vi ser att arbetet flyter på som det ska, så kommer vi att genomföra en upphandling avseende driften av badverksamheten. Målsättningen är att vi ska driva badet på samma sätt som tidigare, det vill säga genom en privat entreprenör. Vi vill gärna ha en driftentreprenad klar i god tid före färdigställandet så att denne hinner anställa och installera sig.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.