Hjälptjänster

logo

Samrådstid för revidering av naturvårds- och friluftsplan förlängs

Samrådstiden för revidering av naturvårds- och friluftsplanen har förlängts till 30 september.

Planen är en revidering av tidigare naturvårdsplan (2011) med nytt tillägg av friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen är ett led i kommunens arbete med att ge vägledning vid kommunal planering av mark- och vattenanvändning. Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det kommunala arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom om naturen och friluftslivet i Hagfors kommun.

Samrådet pågår från och med 2019-06-28 till och med 2019-09-30. Klicka här för att komma till samrådshandlingarna.öppnas i nytt fönster

Har du synpunkter?
Du som har synpunkter på förslaget till reviderad naturvårds- och friluftsplan ska
framföra dessa skriftligen till nedanstående postadress eller e-postadress så att
synpunkter är Hagfors kommun tillhanda senast den 30 september 2019.

E-post: kommun@hagfors.se
Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se eller via växel 0563-185 00.

Publicerad av

Publicerad datum

2019-08-16

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se