Hjälptjänster

logo

Broarbeten i Gustavsfors och Hagfors

skanska

Under veckan utför Skanska arbeten på broar i Gustavsfors och Hagfors.

Gustavsfors
Byte av broräcken på bron mellan Magerås och Österrike.

Hagfors
Lagning av befintliga räckesstolpar och av mindre skador på Bågen samt utbyte och förlängning av två grundavlopp vid bron över Uvån (Parkvägen).

Alla arbeten beräknas vara klara i slutet på veckan. Vi ber dig att vara uppmärksam omkring arbetsplatserna och visa hänsyn till arbetarna på plats.

Publicerad av

Publicerad datum

2019-08-26

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se