Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige fattade beslut om ny översiktsplan för Hagfors kommun

Kommunfullmäktige fattade den 30 september 2019 beslut om att påbörja arbetet med att ta fram en ny aktuell kommunövergripande översiktsplan för Hagfors kommun, Värmlands län. En ny plan behöver tas fram eftersom det är cirka 20 år sedan den tidigare planen uppdaterades.

Översiktsplanen kan spela stor roll för att allmänheten, regionala planeringsorgan och externa intressenter ska kunna inhämta viktig information och bli delaktiga i frågor som berör den framtida planeringen och den långsiktigt hållbara utvecklingen inom kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att gällande översiktsplan är inaktuell med hänsyn till alla de lagförändringar, anspråk och ambitioner som tillkommit sedan den upprättades, samt att Samhällbyggnadsavdelningen får planuppdrag att upprätta en aktuell kommunomfattande översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med plan- och bygglagens kap 3 Översiktsplan.

Dokument från kommunfullmäktiges beslut:

Läs hela Kommunfullmäktiges protokoll med beslut § 87, 2019-09-30PDF (pdf, 7.1 MB)

Kf anslagsbevisPDF (pdf, 338.4 kB)

Kf Sammanträdesprotokoll förstasidaPDF (pdf, 1.1 MB)

Publicerad av

Publicerad datum

2019-10-04

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se