Hjälptjänster

logo

Vi möblerar om bland kommunens lekplatser

Idag, tisdag 29 oktober, påbörjades sammanslagningen av lekplatserna Trädgårdstorpsvägen och Björkbacken i Uddeholm, enligt Kommunstyrelsens beslut.

De båda lekplatserna i Uddeholm är av mindre karaktär och riktar sig främst mot yngre barn. Inom området har kommunen också fått in många synpunkter på att lekmiljön inte är tilltalande.

För att utveckla lekmiljön i Uddeholm så att den är tilltalande även för större barn gör vi en sammanslagning av de två mindre lekplatserna, vilket innebär att Trädgårdstorpsvägen monteras ned och Björkbacken blir kvar. Under veckan kommer även "Berget" i Sund, Hagfors samt lekplatsen i Gustavsfors att avvecklas.

Detta grundar sig i Lekplatsplan 2020, godkänd av Kommunstyrelsen den 15 april 2019 § 89.

Lekplatsplan 2020
I Lekplatsplan 2020 finns nya riktlinjer för våra kommunala lekplatser som säger att kommunen ska erbjuda mindre lekplatser som är gemensamma för större bostadsområden och områden där det bor många barn.

Målsättningen med de mindre lekplatserna är att skapa lekplatser tillgängliga där barn finns. Som med alla samhällen så varierar förutsättningarna över tid, dels förändras antalet barn mellan olika områden och dels förändras behov, lagkrav och efterfrågan på utrustning.

Utveckling och avveckling
Lekplatsplan 2020 kommer medföra utveckling och förbättring av våra kommunala lekplatser över tid i områden där behovet är stort. Den kommer även föra med sig avveckling av vissa lekplatser.

Det kan låta negativt med avveckling, men i det här fallet är det en förutsättning för att kunna utveckla de prioriterade lekplatserna och hålla dem säkra.

Att vi tar bort en lekplats kan bero på många olika saker. Antalet boende i ett område kan förändras med tiden. När antalet barn minskar plockas utrustningen bort och flyttas till ett annat område där det bor fler barn.

Ibland kan det vara att en lekplats används för lite eller att den ligger för nära andra lekplatser som har mer att erbjuda eller har potential för bredare utbud.

Nya vanor kan också göra att utrustningen på en lekplats inte känns rolig längre vilket gör att den inte används lika mycket.

Vi vill erbjuda en tilltalande lekmiljö för såväl yngre som äldre barn. Att våra barn ska kunna leka utan risk för skada är också en viktig del. För att vi ska kunna underhålla och utveckla våra lekplatser har vi sett över de lekplatser som finns idag och gjort en bedömning över vilka lekplatser som är mest prioriterade.

Vi ska årligen besikta samtliga kommunala lekplatser och var femte år göra en analys över kommunens demografiska förutsättningar område för område och utifrån det ta ställning till om lekplatserna är i rätt läge, med rätt utrustning och rätt storlek.

  • I de fall då antalet barn i ett område har ökat eller förväntas öka på ett stabilt sätt finns det skäl att nyanlägga en lekplats.

  • I de fall då antalet barn i ett område minskat på ett sådant sätt att lekplatsen inte längre är relevant finns det skäl att avveckla lekplatsen, efter beslut från Kommunstyrelsen.

  • I de fall då flera mindre och liknande lekplatser finns inom ett bostadsområde eller närliggande bostadsområde finns skäl att göra en sammanslagning av lekplatserna för att kunna utveckla lekutrustning så att lekplatsen är tilltalande för barn i varierande åldrar.

Kommunstyrelsen beslut att godkänna förslaget om Lekplatsplan 2020 innebär att sammanlagt 6 lekplatser ska avvecklas.

På webben kan du läsa om samtliga lekplatser samt det politiska beslutet i sin helhet: Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 89länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Har du frågor?
Hör gärna av dig till Malin Skoog, driftledare gata, trafik och park via 0563-186 70.

 

Publicerad av

Publicerad datum

2019-10-30

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se