logo

Personalen trivs i Hagfors kommun

Personalen i Hagfors kommun är mycket nöjda med sin arbetsmiljö. Det visar resultat från årets medarbetarundersökning. Samtliga delar i undersökningen tillsammans innebär betyget 3,9 på en femgradig skala. Av personalen har 88 procent deltagit i undersökningen.

Enskilt är det frågeblocket Medarbetarskap och arbetsklimat som når högst betyg med 4,3 i medelvärde. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är den enskilda fråga som får högst betyg, 4,7.

Flera ledarskapsfrågor ligger också högt i undersökningen. Frågan om närmaste arbetsledare visar respekt för medarbetaren är den fråga som når högsta betyget i frågeblocket ledarskap med 4.3 i medelvärde.
- Frågorna gällande ledarskap har i flera år fått höga betyg. Det är viktigt för arbetsmiljön att arbetsledarna visar respekt och förtroende för medarbetarna, vilket undersökningen visar att de gör, säger personalchef Richard Bjöörn.

Även de frågeställningar som når lägst resultat i undersökningen ligger runt och över medelnivå. Den fysiska arbetsmiljön får lägst betyg med 3,0 följt av upplevelsen att man arbetat med tidigare års resultat i medarbetarbarometern på 3,5.
- Det är blandade kommentarer om vad som skulle kunna förbättra den fysiska arbetsmiljön, allt från höj- och sänkbara skrivbord, större personalutrymmen, hjälp mot buller samt bättre ventilation. Frågor om den fysiska arbetsmiljön är något vi fortsatt behöver utveckla och jobba med, säger kommunchef Jan Lilja.

Stolta över årets resultat

- Vi är glada och stolta över årets fina resultat. Vi tycker att det är extra roligt att vi slog rekord i antalet deltagare sedan vi övergick till digital undersökning med 88 procent. Det visar att medarbetarna vill vara med och påverka och berätta om hur upplevelsen på just deras arbetsplats är.
- Arbetet med arbetsmiljö är något som pågår hela tiden. Det är viktigt att vi fortsätter med arbetet för att kunna göra förbättringar där det behövs men även för att bibehålla det vi gör bra, anser personalchef Richard Bjöörn.

Resultat medarbetarbarometern 2019 Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

För mer information, kontakta:

Personalspecialist
johanna.sjogren@hagfors.se
0563-185 69

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.