Hjälptjänster

logo

Ändringar i taxor 2020

Från och med 1 januari 2020 sker flera ändringar i taxor för barnomsorg, vård och omsorg och renhållning.

Från och med årsskiftet gäller nya avgiftsnivåer för barnomsorg. De har höjts i jämförelse med 2019. Höjningen beror på att inkomsttaket indexeras till 49 280 kronor per månad 2020. (2019 var det 47 490 kronor per månad).

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att justering sker inför varje år. Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst.

Barnomsorgsavgiften 2020

Även i vård- och omsorgstaxan sker det förändringar 2020. Månadskostnaden för maten på särskilt boende och korttidsboende höjs från 115 kronor till 120 kronor.
Sedan finns även förslag, eventuellt beslut tas av kommunfullmäktige i januari 2020, om att införa en avgift på 100 kronor när en sjuksköterska, utan att göra ett hembesök, utför en åtgärd som till exempel hantering av läkemedel.

Vård- och omsorgstaxan 2020

När det gäller renhållningstaxan så ändras inte avgifterna för insamling av mat- och restavfall. Däremot höjs avgifterna för slamtömning på grund av ökad kostnad för tömning och administration.

Renhållningstaxan 2020PDF (pdf, 244.1 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

2020-04-27

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se