Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 januari

Måndag 13 januari hade kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerade.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen 2019

Vid sammanträdet fick kommunstyrelsen ta del av uppföljningen av årets budget fram till och med sista november 2019. Avvikelsen jämfört med budgeterat resultat för perioden januari-november 2019 är plus cirka 1,7 miljoner kronor. Budgeterat för helåret 2019 är ett plusresultat på 2.8 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar mot ett plusresultat på cirka 2,6 miljoner kronor.

Även fortsättningsvis gäller dock en översynen av verksamheternas kostnader. Detta för att fortsätta hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Svar på medborgarförslag om aktivitetshus för föreningar i Hagfors

En kommunmedborgare föreslår i ett medborgarförslag att det skapas ett aktivitetshus för föreningar i Hagfors för möten, föreläsningar etcetera. Och där olika föreningar kan bedriva verksamhet. Kommunmedborgaren anser att i ett sådant hus skulle människor oavsett ålder, religion, med eller utan funktionsnedsättning kunna kännas sig välkomna och ta del av information, gemenskap och olika aktiviteter.

Kommunstyrelsen anser att ett aktivitetshus eller en plats för föreningar som finns i Hagfors kommun där man samverkar på olika vis är en bra ide. Men det krävs att någon hanterar och driver fastigheten och det innebär kostnader i form av personal och drift. I dagsläget har heller inte kommun någon lämplig fastighet för detta ändamål.

Med detta som grund har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Slutgiltigt beslut om medborgarförslaget om aktivitetshus för föreningar i Hagfors tas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige.

  • Kommunkoncernens låneram
  • Beslut att anta ändring genom tillägg för detaljplan för metanolfabrik för att förlänga genomförandetiden samt att genomföra samråd
  • Beslut om tidsmässig förlängning för avtal gällande trafiklösning för metanolfabrik i Hagfors kommun
  • Vård- och omsorgstaxa 2020
  • Beslut om stadgar för nytt trygghetsboende

Publicerad av

Publicerad datum

2020-01-13

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se