Hjälptjänster

logo

Robot ska undervisa i Hagfors

Som en av fem skolor i Sverige har Älvstrandens bildningscentrum blivit utvalda att delta i pilotprojektet “robot i skola”. Under 2020 ska en fysisk robot finnas med som en del i undervisningen för elever på industriprogrammet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Bakom projektet står Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Satsningen är ett led i att uppnå den utbildningsnivån som industrin i Sverige efterfrågar.

Det är ABB som tagit fram en modern enarmad liten robot. Under 2020 kommer roboten till Hagfors för delta i undervisningen på industriprogrammet på Älvstrandens bildningscentrum. Foto: ABB

Jenny Dahlin är barn- och bildningschef i Hagfors. Hon är glad och stolt över att Älvstrandens bildningscentrum blivit utvalda att delta i projektet.

- Att vi får delta i projektet är ett bevis på att Tillväxtverket anser vi har en intressant industriutbildning. På detta sätt ges vi i Hagfors möjlighet att prova ett nytt och modernt sätt för lärande. Det är även ett led i utvecklingen av vår tekniknod med inriktningarna robotisering och additativ tillverkning. Men detta är inte bara positivt för industriutbildning utan också för den lokala industrin och dess möjlighet till att finna framtida kvalificerad arbetskraft på orten.

Tillväxtverket har valt ut fem skolor av alla de som sökte till projektet. Av dessa kommer fyra att få tillgång till roboten medan den femte skolan enbart kommer att få tillgång till en virtuell robot. Förutom Älvstrandens bildningscentrum deltar ABBs Industrigymnasium i Västerås, Rinmangymnasiet i Eskilstuna, Ullvigymnasiet i Köping och Pauliskolan i Malmö (endast virtuell robot) i projektet.

Även kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ser positivt på projektet.

- Hagfors är historiskt sett en stark industristad och i kommunen finns industrier som ligger i framkant när det gäller den industriella utvecklingen. För kommunens framtida utveckling är det väldigt positivt att vi får vara med i det här projektet.

Modern enarmad robot

Det är ABB som har tagit fram en enarmad modern liten robot och kringutrustning för några olika utbildningsmoment. Roboten kommer att finnas på plats vid olika tillfällen under 2020 på de skolor som deltar i projektet. När roboten kommer till Hagfors bestäms under februari.

Jenny Dahlin berättar att lärarna är spända på sin nya “kollega” och ser fram emot robotens ankomst.

- Lärarna på industriprogrammet är positiva till möjligheten och få använda en robot i sin undervisning. Förhoppningsvis kommer även eleverna att uppskatta sin nya “lärare”.

Startskottet för projektet är att två lärare från respektive skola under vecka sex åker till Västerås för utbildning på ABB. Kursen är en anpassad variant av de utbildningar som ges till industrin. Utbildningen kommer att omfatta dels moment på den riktiga roboten, dels moment i den virtuella världen.

Företag som robotiserar växer också i både omsättning och antal anställda. Robotar ersätter upprepande arbetsuppgifter och ökar konkurrenskraften, men ändå tillkommer fler jobb än som försvinner. De nya jobben kräver mer utbildning hos personalen och det är delvis bakgrunden till ”Robotlyftets skolprogram” förklarar Tillväxtverket.

Projektet kan förlängas

Robotlyftet är ett uppdrag från regeringen till Tillväxtverket och det genomförs till
och med 2021. Inom programmet har flera idéer funnits kring hur skolorna ska kunna
ta del av insatserna. Nu har Tillväxtverket i samarbete med ABB kommit fram till en
lösning som ska genomföras som en pilotsatsning under 2020 med möjlig förlängning 2021. Under hösten ska deltagarna tillsammans med ABB och Tillväxtverket utvärdera den första delen i projektet. Därefter tas beslut om projektet ska fortsätta även 2021.

Publicerad av

Publicerad datum

2020-01-22

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se