Hjälptjänster

logo

Nya regler för attefallshus från 1 mars

Bild med en hammare på.

Attefallshus. Från den 1 mars gäller nya regler för attefallshus som är komplementbostadshus. Foto: Polhus

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Lagändringen gäller från den 1 mars 2020.

Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen att få vara högst 25,0 m2.

Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25,0 m2 som gäller för både komplementbostadshus och komplementbyggnader.

» Mer information om nya regler för attefallshuslänk till annan webbplats

Publicerad av

Publicerad datum

2020-02-26

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se