logo

Nu kan du registrera din dricksvattenbrunn

Nu finns det möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Du som har egen dricksvattenbrunn har möjlighet att rapportera in uppgifter om brunnens vattenkvalitet till Brunnsarkivet, som finns hos Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU.

Brunnsarkivet drivs av SGU som är en statlig myndighet som hanterar frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. SGU har tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer. Inlämningen är helt frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

» Registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum