logo

Kommunen gör insatser för näringslivet

Hagfors kommun har tagit beslut om flera riktade insatser för att hjälpa företagare i kommunen. Detta görs med anledning av att coronakrisen som påverkar näringslivet negativt.

Följande extra insatser kommer näringslivet att kunna ta del av:

  • Få anstånd med kommunala avgifter efter samtal och bedömning av företagets situation.

  • Snabbare betalning till leverantörer som utför tjänster åt kommunen efter kontakt och samtal med aktuella leverantörer.

  • Fakturering av tillsynsavgifter flyttas från april till september.

  • Hyresreduktioner kan ges för enskilda aktörer som bedriver affärsverksamhet i kommunens och Hagforshems lokaler och som bedöms få en negativ påverkan av coronakrisen.

  • Öka insatserna för att uppmärksamma företagens egna initiativ med förändrade tjänster som underlättar och förbättrar för kunder på grund av coronaläget.

  • Öka antalet lokala inköp där möjlighet finns med hänsyn till upphandlingslagstiftningen.

  • Tätare dialog med näringslivet för att veta hur de påverkas och vilket ytterligare stöd som kan behövas.

  • Möjlighet till tidigare utbetalning av föreningsbidrag ses över.

  • Alla anställda i Hagfors kommun får en värdecheck på 200 kronor som ska användas i den lokala näringen med undantag från dagligvaror, apotek och systembolag.

Kontaktuppgifter för företagare

Utvecklingschef
Lars Sätterberg
0563-187 76
lars.satterberg@hagfors.se

Näringslivsutvecklare
Fredrik Igelström
0563-187 43
fredrik.igelstrom@hagfors.se

Publicerad av

Publicerad datum