logo

Personalen gör ett fantastiskt jobb under covid-19

Kvinna i skyddsutrustning.

Undersköterskan Sabina Byberg Sonesson iklädd skyddsutrustning.

Coronakrisen fortsätter. Ingen vet när den tar slut. Personalen inom individ- och omsorgsavdelningen känner av krisen. Men genom att samarbeta, hitta kreativa lösningar och med stöd från kollegor och kommuninvånare gör de ett riktigt bra jobb.

- Vi klarar av att upprätthålla verksamheten och kan utföra vårt uppdrag. Men det hade inte fungerat om inte personalen varit så flexibla och anpassat sig till den rådande situationen, berömmer socialchef Maria Persson.

Folkhälsomyndigheten har allt sedan coronakrisen började ständigt upprepat att vi måste skydda våra äldre. De betonar också att man ska stanna hemma vid symptom. Inte minst gäller det vårdpersonal och man ska stanna hemma i två dygn efter att man har blivit friskförklarad.
- För att motverka smittspridning måste all personal följa basala hygienrutiner och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (Mas) Isa Nyberg.

Mas. Isa Nyberg är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Sedan coronaviruset utvecklades och blev en pandemi har det skett ändringar kring krav på skyddsutrustning allteftersom vi fått mer kunskap om viruset och dess smittvägar. Den skyddsutrustning som visas i media är inte alltid aktuell och harmoniserar inte med våra nationella uppdaterade rutiner. Individ- och omsorgsavdelningen bevakar dagligen ny information genom olika forum, nationellt regionalt och lokalt för att säkerställa att organisationen följer de rutiner som gäller.

Många vill hjälpa till

- Hela samhället engagerar sig och viljan att hjälpa till är jättestor. Gensvaret när vi frågat efter grejer har varit över förväntan. Företag ringer och vill ge oss skyddsutrustning eller material så vi kan tillverka själva, säger Carina Wiberg, verksamhetschef och ansvarig för skyddsutrustning i Hagfors kommun.
- Privata aktörer tillverkar delar till visir som personal från arbetsmarknadsenheten och Fritidsbanken sätter ihop. Även kyrkan i Hagfors hjälper till med tillverkning av visir. Men all skyddsutrustning som är egentillverkade som vi använder måste vi dokumentera och rapportera till Socialstyrelsen. Därför är det viktigt att allt går vägen via mig först innan det kommer ut i verksamheten, säger Carina Wiberg.

Hon anser att det råder i dagsläget inte någon akut brist på skyddsutrustning till verksamheterna inom vård- och omsorgsavdelningen. Men det börjar bli svårare att få leveranser av bland annat munskydd och skyddsrockar.

Från rehab till hemtjänst

Coronakrisen har gjort att vissa verksamheter på grund av restriktioner tillfälligt fått stänga och personal har nya arbetsuppgifter. Undersköterskan Sabina Byberg Sonesson återfinns i “normala” fall på rehabverksamheten. Restriktioner för gruppverksamhet har gjort att hon sedan slutet på mars återfinns i hemtjänsten med arbetsområde Sunnemo och Råda.

- Det är jättetoppen att vara i hemtjänsten. Personalen är helt fantastisk och man fixar och trixar för att få ihop scheman och bemanning. Det känns bra att kunna vara här och man var så glad när jag kom hit och kunde hjälpa dem. Att jag tidigare jobbat inom hemtjänsten underlättar såklart, säger Sabina Byberg Sonesson.

Margareta Pollack är sjuksköterska i Hagfors kommun. Hon ser inga problem med att hoppa in där det behövs när kollegor kan vara frånvarande.

- Det fungerar bra. Alla vi som är sjuksköterskor i kommunen har också dagliga möten via Google Meet. Då stämmer vi av med varandra och går igenom med medicinskt ansvariga sjuksköterska de rutiner som kommer från Smittskydd Värmland och som vi alltid följer. Det är jättebra för då gör vi på samma sätt, och undviker att göra fel, oavsett var vi jobbar i kommunen, på ett boende eller som stöd till hemtjänsten, säger Margareta Pollack.

Viktigt med dialog

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar åtgärder utifrån det. Kommunens Mas har kontinuerlig dialog med regionens smittskyddsenhet.

Under coronakrisen har verksamheterna regelbundna avstämningar. Vid behov rapporteras avvikelser vidare för att diskuteras i den kommunövergripande stabsgruppen. Individ- och omsorgsavdelningen utvecklar också de interna informationskanalerna. Inom kort kommer personalen få tillgång till en avdelningsövergripande digital informationskanal.
- Det är ett komplement till den mellanmänskliga och regelbundna dialogen mellan personalen som är viktig för att verksamheten ska fungera, säger socialchef Maria Persson.

Publicerad av

Publicerad datum