logo

Nu ska kommunen genomföra medborgarundersökning

Sedan 2012 har Hagfors kommun genomfört medborgarundersökningar för att mäta invånarnas attityder gentemot oss som kommun. Nu är det åter dags att låta 900 slumpvis utvalda kommuninvånare svara på frågor om Hagfors kommun. Enkäten skickas ut under april månad. Resultatet av medborgarundersökningen ska redovisas i juni.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och skickas till 900 slumpvist utvalda medborgare i Hagfors kommun. Senaste gången undersökningen genomfördes var 2018 och nu är det dags för medborgarundersökningen 2020. De som får enkäten kommer få den hemskickad per post under april. Det finns även möjlighet att svara via webbenkät.

Undersökningen fokuserar på tre områden:

  • Hagfors kommun som en plats att bo och leva på.
  • Attityder till olika verksamhetsdelar
  • Möjligheterna till inflytande

Bra underlag för utveckling

Syftet med medborgarundersökningen är att få veta medborgarnas attityder till kommunen och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Eftersom undersökningen genomförts regelbundet går det att följa resultaten över tid.

- Undersökningen ger svar på vad vi gör bra och vad som kan utvecklas och göras bättre. Det är ett bra underlag för både politiker och tjänstemän i det fortsatta arbete för att utveckla kommunen, säger kommunchef Jan Lilja.

"Ger svar på om vi är på rätt väg"

- Medborgarundersökningen är också ett sätt att följa upp kommunens övergripande strategi, Hagforsstrategin. Svaren i medborgarundersökningen ger svar på om vi är på rätt väg i arbetet med den övergripande strategin, betonar kommunchef Jan Lilja.

Publicerad av

Publicerad datum