logo

Gymnasieelever återvänder till ÄBC

Med start vecka 17 kommer vissa grupper av gymnasieelever i årskurs 3 samt elever på introduktionsprogram att återvända till skolan för att få undervisning. Det gäller främst elever som behöver utföra vissa praktiska moment för att få sin examen.

I en månad har gymnasieelever i Hagfors och övriga landet fått plugga hemma. Enligt skolchef Jenny Dahlin har distansundervisningen fungerat bra för eleverna på Älvstranden bildningscentrum (ÄBC) men den räcker inte till för alla situationer. Exempelvis när gäller praktiska moment i undervisningen.

Detta är något som är genomgående över hela landet. Därför har Skolverket uppdaterat sina råd till skolorna. Det innebär att enskilda elever eller små grupper av elever kan få vara i skolan för att få särskilt stöd, undervisas i praktiska moment eller genomföra ett prov. Detta berör främst elever som är i slutet av sin utbildning och ska ta examen 2020. Elever i lägre årskurser kan också få gå tillbaka till skolan om det bedöms som nödvändigt.

Åter till ÄBC vecka 17

Med start veckan 17 kommer mindre grupper av elever i årskurs 3 att återgå till ÄBC.Tidigare har enstaka elever varit i skolan för stöd. Nu handlar det dock om regelrätt undervisning. Men det ska bara ske om det verkligen krävs.

- Det är fortfarande distansundervisning som gäller, fast med möjligheter till undantag. Vi måste tillgodose att våra sistaårselever får möjlighet till den utbildning som behövs för att ta examen. Det går exempelvis inte att genomföra alla praktiska moment på yrkesprogrammen på distans. Även på de teoretiskt inriktade programmen kan det vara nödvändigt för att genomföra exempelvis en laboration på plats i skolan eller ett prov som kräver viss utrustning eller material, säger skolchef Jenny Dahlin.

De gymnasieelever som ska genomföra undervisning på skolan får under vecka 17 information via sin mentor.

Publicerad av

Publicerad datum