logo

Gymnasieelever erbjuds att hämta lunchlådor

Från den 29 april erbjuds distansstuderande gymnasielever i kommunen att kunna hämta lunchlådor från skolkök.

Kommunstyrelsen har beslutat att gymnasielever med distansundervisning ska erbjudas att få hämta lunchlådor från skolkök under skoldagar. Utdelningen av lunchlådor börjar den 29 april och kommer att ske i Hagfors, Råda, Sunnemo och Ekshärad.

Beslutet har sin bakgrund i att gymnasieeleverna på grund av covid-19 sedan mitten på mars har distansundervisning. När kommunen frågade eleverna visade det sig att intresset fanns för att kunna hämta matlådor.

Det går till så att eleverna anmäler senast kl.12.00 dagen innan att de vill hämta mat från ett skolkök nästkommande dag. Matlådorna hämtas sedan på bestämda tider på Älvstrandens Bildningscentrum, Kyrkhedens skola, eller på skolan i Sunnemo respektive i Råda.

Utdelningen av matlådor till gymnasielever i Hagfors kommun startar den 29 april.

Publicerad av

Publicerad datum