logo

Föreningar kan söka kompensationsstöd för coronakrisen

Den 1 maj öppnar Riksidrottsförbundet ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen.

Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrottens överlevnad. Stödet kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

På Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finns information om vad ni som förening kan söka kompensationsstöd för. Ansökan ska gälla verksamhet under perioden 12 mars-30 juni. För att kunna ansöka behöver era förlorade intäkter eller merkostnader uppgå till minst 15 000 kronor.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ansökan är öppen 1 maj–15 maj.
Har du frågor om kompensationsstödet? Kontakta corona@rfsisu.se

RFSISU Värmland

Idrottsföreningar i Värmland kan också söka stöd upp till 10 000 kronor från RFSISU Värmland. Det kan handla om utrustning till utomhusträning, att genomföra annorlunda idrottsverksamheter eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund stängda hallar. Mer information hittar du på webbplatsen för RFSISU Värmland Länk till annan webbplats..

Fredrik Ahlenius är kontaktperson på RFSISU Värmland för föreningar i Hagfors kommun. Du når honom på fredrik.ahlenius@rfsisu.se eller 010-476 47 18.

Stöd och tips till föreningar

Lennart “Leo” Larsson som är kommunens förening- och evenemangssamordnare finns redo att hjälpa er förening med stöd och tips i den rådande coronakrisen. Du kan kontakta honom på lennart.larsson@hagfors.se eller 0563-187 27.

Publicerad av

Publicerad datum