logo

Vi förbättrar Hagforsvägen

Under 2020 och 2021 förbättrar vi Hagforsvägen med byte av VA-ledningar samt ökad trafiksäkerhet.

Arbetet startade redan i december 2019 när vi började byta ut VA-ledningar i grönytan mellan Parkvägen och Hagforsvägen. Detta var den första etappen och gjordes klart i mars 2020.

I höst börjar etapp 2 av vatten och avlopp. De befintliga ledningarna är från 50-talet och i behov av byte. Vi kommer att byta ut ledningarna som ligger i vägen och göra relining (infodring) av spillvattenledningarna på grönytan längs Uvån. Innan relining kommer ledningarna spolas. När detta görs går det inte att spola i toaletten. Vi informerar om detta i god tid innan arbetet startar.

När det under 2021 blir dags för asfaltering kommer vi i samband med detta även ta bort de befintliga trottoarerna och bygga en ny bredare gång- och cykelbana längs den västra sidan av vägen. För att öka trafiksäkerheten kommer vi även stänga vägen för genomfart i den södra änden och göra Hagforsvägen till en återvändsgata.

Informationsmöte
Den 19 maj bjöd GVA-verksamheten, Hagfors kommun, in boende längs Hagforsvägen och allmänheten till ett informationsmöte gällande kommande arbeten på Hagforsvägen. Stort tack till dig som kom och lyssnade!

I samband med informationsmötet fick deltagarna möjlighet att diskutera hur Hagforsvägen ser ut idag samt vad som är bra/mindre bra med kommunens planer.

En sammanfattning av mötet hittar du här: Informationsmöte Hagforsvägen 2020-05-19 Pdf, 204.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum