logo

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs - men undantag kan göras

Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden är förlängt till den 31 augusti. Men i Hagfors kommun finns det möjlighet till undantag. Det kan ges vid vård i livets slutskede och efter individuell behovsprövning.

Regeringen beslutade 15 juni att besöksförbudet på särskilda boenden gäller fram till den 31 augusti. Undantag kan ges vid vård i livets slutskede samt efter individuell behovsprövning.

Vid besök i livets slutskede finns rutiner för att minska risken för smittspridning. Verksamheten har skyddsutrustning som besökare får använda.

Behovsprövade besök ska bokas via ansvarig enhetschef som är i tjänst måndag-fredag. Vid besök görs en noggrann kartläggning för att säkert veta att besökaren är symtomfri.

Besöken sker utomhus med en plexiglasskiva som avskärmning. Det görs för att minska smittspridning mellan besökaren och vård- och omsorgstagaren. Personal finns alltid med så att besöket kan ske på ett säkert sätt.

» Boende vård och omsorg

Publicerad av

Publicerad datum