logo

Den 17 augusti börjar ett nytt läsår

Måndag den 17 augusti startar läsåret 2020/2021 i Hagfors kommun.

Pedagogerna är redan tillbaka från sommarledigheten. Måndagen den 17 augusti kommer eleverna tillbaka för att starta ett nytt läsår. Då är också alla gymnasieelever tillbaka i skolan efter vårens distansundervisning. Men coronapandemin är inte över och anpassningar ska göras för att bidra till minskad smittspridningen.

- Vuxenutbildningen kommer fortsatt att ha delar av sin undervisning på distans till åtminstone mitten på september. Övrig undervisning på alla nivåer och åldrar ska bedrivas som planerat för läsåret 2020/2021, säger barn- och bildningschef Jenny Dahlin.

Gymnasieeleverna som på grund av coronapandemin fick ha distansundervisning från slutet på mars till vårterminens slut får nu återvända till skolan. Det innebär att grundskolan och gymnasiet startar den 17 augusti. Även all förskoleverksamhet och fritidsverksamhet är igång fullt ut efter att vissa delar varit stängda under sommaren.

Flera olika anpassningar kommer att göras för skolverksamheten i Hagfors kommun utifrån myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för covid-19. Exempelvis digitala föräldramöten, uppdelade lunchtider, rekommendation att om möjligt undvika att åka kollektivtrafik till skolan samt att alla gärna tillbringa raster utomhus. Allt i syfte att minska smittspridningen.

Anpassningar utifrån riktlinjer och rekommendationer för covid-19

Stanna hemma även om du bara har milda symtom. Ansök gärna om egenprovtagning via regionens app. Gäller från 16 år. Observera att elever som är friska ska vara i skolan även om deras vårdnadshavare är sjuka.

 • Ändrade rutiner för lunch. Man ska alltid ta handsprit innan man går in i matsalen. Eleverna tar tallrik, bestick och mat på egen hand. Serveringsbestick byts ut ofta. Avstånd ska hållas i matköer och tiden för lunch sprids ut för att undvika trängsel i matsalarna.

  • Det finns handsprit i alla matsalar, klassrum, undervisningslokaler och andra gemensamhetsutrymmen på samtliga skolor.

   • Uppmaningar att hålla avstånd.

   • Rastaktiviteter ska gärna hållas utomhus.

    • Idrottsundervisning som kan genomföras utomhus ska så göras.

     • Endast fysiska föräldramöten för förskoleklass (riktlinje - en vårdnadshavare per barn får närvara). I övriga årskurser erbjuds digitala föräldramöten.

      • Avståndsmarkeringar ska finnas på golv i matsalar, lunchrum och där
       det finns risk för trängsel.

       • Större samlingar av grupper med lärare eller elever ska försöka att undvikas.

       • Vårdnadshavare eller anhöriga får på grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten inte vara med i klassrum eller vistas på skolan. Vid frågor om detta kontakta mentor.

       Välj gärna alternativa färdsätt

       Kollektivtrafiken ska köras som planerat och de elever som åker buss till och från skolan ska kunna göra det. Men barn- och bildningschefen vill skicka med en vädjan att om möjligt variera sitt resande till skolan.
       - Det finns en risk för att det kan vara svårt att hålla avstånd när man åker kollektivt. Ett tips är att försöka, om det går, att variera vilken tid och buss man åker med till skolan. Man kan också om det inte är för långt förslagsvis cykla till skolan. Det är även bra ur ett hälsoperspektiv, säger barn- och bildningschef Jenny Dahlin.

       » Ansökan för gymnasieelever om digitalt busskort höstterminen 2020

       Tider för skolstart

       Skola/enhet

       Datum

       Tid

       Plats

       ÄBC åk F-3

       17/8

       08.10

       Hemklassrum

       ÄBC åk 4-6

       17/8

       08.10

       Hemklassrum

       ÄBC åk 7

       17/8

       08.10

       Mentorer möter upp i foajén

       ÄBC åk 8-9

       17/8

       09.30

       Hemklassrum

       Grundsärskola ÄBC

       17/8

       08.10

       Hemklassrum

       Kyrkheden åk F-3

       17/8

       08.10

       Hemklassrum

       Kyrkheden åk 4

       17/8

       08.10

       Mentorer möter upp på skolgården

       Kyrkheden åk 5-9

       17/8

       08.10

       Hemklassrum

       Grundsärskolan Kyrkheden

       17/8

       08.10

       Hemklassrum

       Sunnemo skola

       17/8

       07.45

       Hemklassrum

       Råda skola

       17/8

       07.45

       Hemklassrum

       Gymnasiet åk 1
       (BA, EE, FT, IN, TE, NA)

       17/8

       08.30

       Stora aulan

       Gymnasiet åk 1
       (BF, EK, IM, SA, VO)

       17/8

       09.00

       Stora aulan

       Gymnasiet åk 2, 3

       17/8

       10.00

       Klassrum, mer info via elevsite

       Gymnasiesärskolan

       17/8

       10.00

       Hemklassrum

       Vuxenutbildningen

       17/8

       Tid/plats meddelas av lärarna
       till respektive grupp

       Kulturskola

       17/8

       Tid/plats meddelas av lärarna
       till respektive grupp

       Publicerad av

       Publicerad datum