logo

I augusti ska lekplatserna i kommunen besiktas

Bild på man vid en lekplats.

Det får inte vara för stort avstånd i en sådan hålighet som på bilden. För då finns risk att barn kommer igenom med kroppen men inte med huvudet som kan fastna.

Det finns totalt 26 lekplatser i Hagfors kommun. Enligt lag ska dessa besiktas en gång per år. Detta för att säkerställa att lekplatsen är i ett fullgott skick och inte innebär någon risk för barn som leker där. Under augusti genomförs den årliga besiktningen av alla lekplatser i kommunen.

Enligt plan- och bygglagen ska alla lekplatser besiktas en gång per år. Joakim Ohlsson är certifierad besiktare av lekplatser i Sverige. Han har besiktat tusentals lekplatser runt om i landet. Nu gör han detta i Hagfors kommun och anser att vi har en bra standard på våra lekplatser.
- Hagfors är duktiga på att underhålla och låta göra årliga besiktningar av sina lekplatser. Så ser det inte ut överallt. Men ni har lyckats bra.

Varje kommun ska själva ansöka om och ansvarar för att lekplatserna besiktas.

- Även om vi genomför regelbunden tillsyn är det självklart för oss att besikta våra lekplatser. Besiktningsprotokollet ger oss ett kvitto på om vi har säkra och trygga lekplatser. Eller om det finns brister och felaktigheter som vi måste åtgärda för att undvika olyckor, säger driftledare Malin Skoog.

Joakim Ohlsson berättar hur en besiktning går till.
- Man utgår alltid från det besiktningsprotokoll ( SS-EN 1176-1177 utgåva 7 2018) som Svensk standard har. Det finns tre olika bedömningsnivåer för felaktigheter som upptäcks.

Några exempel på vad som ingår i en besiktning att kontrollera är:

  • finns det tillräckligt med fallutrymme runt lekställningen
  • finns det ställen där man fastna med huvud
  • finns det risk för att fastna någonstans med fingrar
  • är fallunderlaget mjukt och inte hårt

Efter slutförd besiktning får kommunen ett besiktningsprotokoll. Om fel och brister har upptäckts dokumenteras det både i text och med bild. Det är kommunerna som har ansvar för att åtgärda anmärkningar som upptäcks vid besiktningen.
- Vi åtgärdar alltid felaktigheter som upptäcks skyndsamt, säger driftledare Malin Skoog med emfas.

Det finns totalt 26 lekplatser i Hagfors kommun. Av dessa ligger nio stycken vid en skola eller förskola, fyra stycken finns i anslutning till Hagforshems bostäder. De övriga 13 är allmänna. Under augusti kommer samtliga 26 lekplatser att besiktas.

Man som gräver i marken vid en lekplats.

Framför en rutschkana måste det alltid vara minst 2 meter. se tumstocken på bilden, fritt utrymme, att åka ut på. Det är också reglerat vad för underlag och hur tjockt det ska vara. Allt för att undvika olyckor.

Publicerad av

Publicerad datum