logo

Medborgarundersökning visar positiv trend för Hagfors kommun

Bild från Hagfors centrum.

Medborgarna har en positiv uppfattning om kommunen. Det visar resultatet av årets medborgarundersökning. Resultatet 2020 är mycket bättre jämfört med tidigare år. Hagfors kommun ligger även över rikssnittet på alla delar i undersökningen.

- Resultatet från årets medborgarundersökning är mycket glädjande. Det visar att det goda jobb vi alla gör varje dag sammantaget utvecklar vår kommun och gör skillnad för invånarna. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla Hagfors kommun som plats att leva, bo och verka i, säger Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med medborgarundersökningen är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun. Det är också ett sätt att hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Dessutom kan man se om det har skett några attitydförändringar jämfört med tidigare undersökningar.

Ligger över rikssnittet

Jämfört med tidigare år visar resultatet 2020 att Hagfors kommun ligger över
rikssnittet på alla delar i undersökningen. Bland annat visar undersökningen att kommuninvånarna är mer positiva till kommunens verksamheter än tidigare. Även bemötande och service är en del i undersökningen som de svarande ger höga betyg. Medborgarundersökningen visar också en stark positiv trend sedan 2016 när det gäller attityder till kommunen.

Exempel på ett utvecklingsområde som undersökningen pekar på är våra idrottsanläggningar. En utmaning är också att försöka bibehålla det goda resultatet trots en tuff ekonomisk situation.

» Resultat medborgarundersökning 2020 Pdf, 1.2 MB.

» Resultat medborgarundersökningar 2012-2020

Publicerad av

Publicerad datum