logo

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Bild på människor vid ett bord

Det gäller fortsatt tillfälligt besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Men i Hagfors kommun går det om man förbokar att besöka vårdtagare på äldreboenden under förutsättning att besöken sker utomhus enligt bilden.

Regeringen har beslutat om en förlängning av det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden till den 30 september. Men det går att förboka besök på äldreboenden i Hagfors kommun. Besöken sker alltid utomhus och under reglerade former.

Sedan slutet på mars är det förbud mot att besöka äldreboenden i Sverige. Förbudet gällde till sista augusti men regeringen har nyligen förlängt förbudet till 30 september. Regeringen har också gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ska fortsätta att gälla efter den 30 september.

- Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, sade socialminister Lena Hallengren i samband med förlängningen av besöksförbudet.

Kan boka besök utomhus

Det går ändå att besöka de fyra äldreboendena Lillåsen, Häggården, Bellmansgården och Sätragården i Hagfors kommun - men endast om man i förväg kontaktar boendet. Dessutom måste ansvarig chef på boendet bedöma om vårdtagaren kan ta emot besöket och godkänna det. Alla bokade besök måste alltid genomföras utomhus.

När anhöriga kommer på besök får man sitta utomhus i anslutning till boendet vid ett bord. På bordet finns en plexiglasskiva som gör att avstånd kan hållas mellan boende och anhörig.

Utreder om besöksförbudet ska upphöra

Om Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer fram till att det tillfälliga besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september ska de presentera andra åtgärder som kan förhindra smittspridning på äldreboenden.
- Vi kommer som under hela coronapandemin att följa myndighetens riktlinjer och rekommendationer. Det gäller såklart även vad som beslutas om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden, säger socialchef Maria Persson.

» Kontaktuppgifter till äldreboenden i Hagfors kommun

Publicerad av

Publicerad datum